Nabízené služby

Zaměřuji se jednak na individuální práci s klienty tak i na skupinovou formu. Nabízím možnost konzultace v bezpečném prostředí. Zachování mlčenlivosti o sdělených tématech, individuální přístup a respektování postojů klienta je samozřejmostí. Řešení konkrétních problémů je individuální, přizpůsobuji ho Vašim zkušenostem a životním možnostem.

Možnosti individuální práce:

- koučování – life koučink, profesní koučink. Koučování je vhodné u lidí, kteří chtějí v životě změnu.

- hypnoterapie – hypnóza začleněná do terapeutického rozhovoru. Tam, kde práce vědomá již nestačí, můžeme spolu pracovat na úrovni nevědomé.

- psychoterapeutické poradenství – terapeutický rozhovor zaměřený na řešení konkrétního problému/životní situace klienta

- psychologické poradenství – v krajních životních situacích i běžných partnerských a rodinných problémech (rozvodové období, problematika nevěry, komunikační problémy, atp.)

- rozhovor s prvky krizové intervence – krátkodobá spolupráce po mimořádných událostech v životě člověka (úmrtí blízké osoby, těžké rozchody, rozvody, propuštění z práce, atp.)

Možnosti skupinové spolupráce především na pracovním poli ve formě supervize a práce s kolektivy (relaxace, vzdělávání, sebepoznání, prevence syndromu vyhoření, atp.).

Možnost párové či rodinné terapie za účasti dvou a více členů rodiny.