Koučování

Koučování je možnost osobního rozvoje prostřednictvím odborně vedeného rozhovoru. Zaměřuji se jak na tzv. „life“ koučink zabývající se osobním životem, tak i na kariérové koučování, které je zacíleno na otázky profesní. Každý klient přichází se svým osobním jedinečným příběhem, proto pracuji systemickými metodami, které plně umožňují využití vlastních osobních zkušeností a přizpůsobují se kontextům klientova života.
Jedno sezení trvá přibližně 60 minut. Počet sezení je závislý na cíli, kterého chce klient dosáhnout. Koučování je vhodné pro každého člověka, který chce být spokojenější se svým životem.

Koučování může pomoci:
- odhalit Vaše nové možnosti
- stanovit cíle budoucího směřování, a tím i pomoci jejich naplnění
- utřídit Vaše priority a tím pomoci k větší spokojenosti a efektivnosti
- odhalit Váš potenciál
- řešit Vaše problémy v osobním životě
- pomoci v profesním růstu
- řešit vztahové problémy

Koučování mění Váš život podle toho, jak Vy sami chcete.