Terapeutické poradenství

Individuální psychoterapeutické poradenství nabízí prostor pro řešení problémů různého druhu. Rámcem mé terapeutické práce je na řešení zaměřená psychoterapie, která nachází východiska z problémů šitá na míru klienta. Vzhledem k typu psychoterapeutického výcviku pracuji také s prvky strategického přístupu a systemického přístupu.

Vycházím z filozofie konstruktivismu, který respektuje individuální pohled na svět. Ten je utvářen individuální zkušeností člověka, znalostmi, dovednostmi a podmínkami, ve kterých žije.  Cílem terapie je tedy odhalit individuální  potřeby příchozích a možnosti, které jsou reálně využitelné v jejich životě.

 

Možné okruhy problémů vhodné pro terapii:

- různé psychické problémy a stavy, které zatěžují a znepříjemňují život klienta

- psychosomatické problémy (bolesti hlavy, bolesti žaludku, ekzémy, porucha imunity, syndrom dráždivého tračníku, atp.)

- psychosociální problémy (osobní, vztahové, partnerské, rodinné či profesní problémy, které jsou dlouhodobého charakteru)

- jiné typy problémů, které omezují život klienta (obezita, kouření, poruchy sexuálních funkcí, poruchy příjmu potravy, atp.)

 

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii a certifikovaný psychoterapeut

http://czap.cz/seznam-psychoterapeutu/